Panorama Mesdag

Status

Afgerond (Maart 2009 ñ April 2010)

Opdrachtgever

BV Panorama Mesdag

Problematiek

...

Doel

Het doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in het binnenklimaat en de bouwfysiche gesteldheid van de rotonde. Door deze aspecten middels onderzoek te kwalificeren, is meer duidelijkheid in de noodzaak voor eventuele verbetering van het binnenklimaat of bouwfysica, middels nader te bepalen methode.

Methodiek

Voor het onderzoek zal met name gebruik gemaakt worden van infraroodthermografie en langeduurmetingen naar temperatuur, RV en oppervlaktecondities.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.panorama-mesdag.nl