Welkom bij Bouwfysica van Monumenten!

Welkom op onze nieuwe website. Bouwfysica van Monumenten is een competentiegebied van de faculteit Bouwkunde aan de TU Eindhoven. Wij houden ons met name bezig met de warmte- en vochthuishouding in monumentale gebouwen. Het analyseren van tekeningen en installatie, het uitvoeren van metingen en het opstellen van simulatiemodellen behoren tot de werkzaamheden. Tot nu toe zijn verschillende toonaangevende monumentale gebouwen onderzocht en geadviseerd. In vele musea vindt monitoring van het binnenklimaat plaats. Inmiddels heeft er onderzoek plaatsgevonden aan zeer veel monumenten in Nederland en enkele in het buitenland.

Ga direct naar

Algemeen Musea Kerken
Kastelen Overige gebouwen Climate for Culture

Missie

De algemene missie van de groep Bouwfysica van Monumenten is het behoud van het culturele erfgoed door het geven van gericht klimaatadvies. Onze competenties zijn:
  • het monitoren van het binnenklimaat, resultaten kunnen dagelijks via het web bekeken worden
  • beoordelen van binnenklimaatparameters zoals bijvoorbeeld temperatuur, relatieve luchtvochtigheid, verlichtingssterkte en koolstofdioxide-concentratie
  • uitvoeren van een bouwtechnische analyse met behulp van bijv. infraroodthermografie
  • het opstellen van computersimulaties om warmte-, vocht- of stromingsgerelateerde vraagstukken te onderzoeken

Doelgroep

De doelgroep voor wie wij onze diensten verlenen bestaat voornamelijk uit eigenaars en beheerders van musea, monumenten en kerken. Indien u een probleem heeft dat binnen ons competentiegebied valt en binnen de onderzoeksdoelstelling van de TU/e ligt, kunt u contact met ons opnemen. Met behulp van gereedschappen zoals moderne meetapparatuur en simulatiemodellen doen wij onderzoek om vervolgens tot een gedegen advies te komen.
Physics of Monuments, Bouwfysica van Monumenten, Physics of Monuments, Bouwfysica van Monumenten, Physics of Monuments, Bouwfysica van Monumenten, Physics of Monuments, Bouwfysica van Monumenten, Physics of Monuments, Bouwfysica van Monumenten, Physics of Monuments, Bouwfysica van Monumenten, Physics of Monuments, Bouwfysica van Monumenten, Physics of Monuments, Bouwfysica van Monumenten, Physics of Monuments, Bouwfysica van Monumenten