Zeeuws Museum

Status

Lopend

Opdrachtgever

Provincie Zeeland

Problematiek

Analyse van de aanwezige klimaatinstallaties en het aandragen van concrete aanbevelingen ter optimalisatie van de werking daarvan.

Doel

Door middel van een opname ter plaatse en diverse metingen, wordt de situatie allereerst in kaart gebracht. Vervolgens worden de verkregen gegevens geanalyseerd.

Methodiek

...

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.zeeuwsmuseum.nl/