Museum de Gevangenpoort

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Erfgoedinspectie en ICN

Problematiek

De Gevangenpoort is een gebouw uit de 14e eeuw. Deze heeft geen klimaatinstallatie, behalve enkele radiatoren. De tentoongestelde voorwerpen verslechteren als gevolg van het binnenklimaat.

Doel

Het in kaart brengen van het binnenklimaat in De Gevangenpoort.

Methodiek

Op tien verschillende posities zijn luchttemperatuur, relatieve luchtvochtigheid en oppervlaktetemperatuur gemeten en geregistreerd, van 27 oktober 2003 tot 25 november 2005.

Resultaten

Er bestaan grote verschillen tussen de ruimtes onderling. Het varieert van vrijwel het buitenklimaat tot ongecontroleerd verwarmd.

Conclusies

Verplaatsen van gevoelige objecten naar enkele ruimten die minder extreme temperaturen kennen. Begrenzen van de verwarmingsinstallatie zodat de temperatuur minder hoog oploopt en lage relatieve vochtigheden kunnen worden voorkomen.

Links

http://www.gevangenpoort.nl/