Kasteel Gaasbeek

Status

Afgerond (November 2007 - Juli 2009)

Opdrachtgever

Kasteel van Gaasbeek

Problematiek

Kasteel Gaasbeek is een uniek kasteel met een volledig interieur. Het is opengesteld voor het publiek van april tot november. `s Winters is het erg koud in het kasteel door het ontbreken van mogelijkheden tot verwarming. Om enerzijds de conservering van gebouw, interieur en collectie te bepalen en anderzijds te bekijken of meer comfort mogelijk is, wordt een klimaatonderzoek uitgevoerd.

Doel

Vastleggen van het huidige binnenklimaat, bepalen van de mogelijkheden het klimaat te verbeteren en het bepalen van de risico`s op detailniveau.

Methodiek

Op 30 verschillende posities worden temperaturen en relatieve vochtigheden geregistreerd. Met behulp van een simulatiemodel wordt het binnenklimaat berekend. De meetgegevens dienen hierbij als validatie. Het model wordt gebruikt om verbetervoorstellen te toetsen op effectiviteit, energieverbruik en risico`s nabij waardevolle delen zoals de oude lambriseringen.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.kasteelvangaasbeek.be