Haags Historisch Museum

Status

Afgerond (2011)

Opdrachtgever

Gemeente Den Haag

Problematiek

De klimaatinstallatie presteert niet helemaal zoals gewenst.

Doel

Door middel van metingen en simulatie achterhalen hoe de huidige installatie functioneert en voorstellen ter verbetering doen.

Methodiek

Op diverse posities worden draadloze temperatuur- en relatieve vochtigheidssensoren aangebracht. Aan de hand van bestekken en tekeningen worden het gebouw en de installatie geevalueerd.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.haagshistorischmuseum.nl