Luxor Theater, Arnhem

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Gemeente Arnhem

Problematiek

Onderzoek naar de beheersbaarheid van het binnenklimaat en behoud van het monumentale interieur van het Luxor Theater te Arnhem.

Doel

Onderzoeken op welke manier het binnenklimaat van het Luxor Theater kan dienen voor het comfort van bezoekers en voor het behoud van het gebouw en het interieur.

Methodiek

Binnen dit project is onderzoek verricht naar de beheersbaarheid van het toekomstige binnenklimaat van het Luxor Theater te Arnhem. Met behulp van computersimulaties zullen de volgende zaken onderzocht worden: 1. Vochttoets ter vaststelling van een mogelijk condensatierisico van de gebouwconstructie; 2. Modellering van het toekomstige luchtbehandelingssysteem van het Luxor Theater; 3. Vergelijking van ruimteluchttemperaturen en relatieve luchtvochtigheden tussen 2 installatie-opties; 4. Luchtbevochtiging als verbeteringsvoorstel.

Resultaten

Simulatieresultaten laten zien dat het RV gedrag van het HAMBase model tijdens de zomerperiode een constant verloop kent. Het geconstateerde RV-gedrag van het HAMBase model stemt overeen met de simulatieresultaten uit het eerdere onderzoek. Ook voor het RV verloop geldt dat de HAMBase ñ Simulink resultaten de werkelijke situatie beter benaderen dan de resultaten van het eerdere HAMBase model. Het luchtbehandelingssysteem van het HAMBase Simulink model is bij de modellering 24 uur per dag in bedrijf. Hiermee wordt de meest ideale bedrijfssituatie benaderd. Een verfijning van de regelstrategie van het luchtbehandelingssysteem zal nauwelijks van invloed zijn op de luchttemperaturen en de RV in het theater en is in dit project niet verder onderzocht.

Conclusies

Luchtbevochtiging heeft een positief effect op de relatieve luchtvochtigheid in het theater tijdens de winterperiode. Sterke RV-dalingen tijdens het gebruik en relatieve luchtvochtigheden lager dan 40% worden beperkt. Aanbevolen wordt om een luchtbevochtiger alsnog in het luchtbehandelingsontwerp op te nemen.

Links

...