Luther Collectie Amsterdam

Status

Lopend

Opdrachtgever

Luther Collectie Amsterdam

Problematiek

De Luther Collectie Amsterdam bevindt zich in een monumentaal pand uit 1772. Dit pand wordt verbouwd in 2015. De stijlkamers hebben wellicht extra aandacht nodig qua klimaat. Tevens worden in de toekomst ook bruiklenen getoond.

Doel

Vastleggen van het klimaat in de stijlkamers en formuleren van uitgangspunten voor het nieuwe PvE.

Methodiek

Op 4 plaatsen worden T en RV gemonitoord. Hieruit worden de risico`s voor de collectie en het gebouw bepaald.

Resultaten

Volgt.

Conclusies

Volgt.

Links

http://www.luthercollectieamsterdam.nl