Flipje of Streekmuseum Tiel

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Flipje of Streekmuseum Tiel

Problematiek

De klimaatcondities in het museum worden gemonitoord om te controleren of het klimaat naar wens is.

Doel

Door middel van metingen wordt achterhaald hoe de huidige installatie in het huidige gebouw functioneert.

Methodiek

Op 10 posities zijn draadloze temperatuur- en relatieve vochtigheidssensoren aangebracht.

Resultaten

Het klimaat in de vitrines is best constant en voldoet aan de door het museum gestelde eisen.

Conclusies

Door enkele kleine aanpassingen aan de radiatorenverwarming door te voeren is klimaatklasse B haalbaar gedurende het hele jaar.

Links

http://www.streekmuseumtiel.nl