Korte Vijverberg 3, Den Haag

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Rijksgebouwendienst (RGD)

Problematiek

De problemen uiten zich in een te hoge binnentemperatuur in de zomer en een te lage in de winterperiode. Vooral de grote zonbelasting in de vertrekken aan de voorgevel is een groot probleem.

Doel

Er wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het binnenklimaat binnen acceptabele grenzen te houden. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Cor Pernot Consulting.

Methodiek

Met behulp van continue metingen en registratie van luchttemperatuur en relatieve luchtvochtigheid op meerdere plaatsen in het gebouw wordt het thermisch binnenklimaat vastgelegd. Ook worden in enkele ruimten metingen gedaan aan de concentratie CO2 en het lichtniveau. Met behulp van computersimulaties worden varianten doorgerekend om te zien of en hoe het binnenklimaat verbetert wanneer wijzigingen aan installatie en/of gebouw worden aangebracht.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

...