Dominicanenkerk, Maastricht

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Selexyz

Problematiek

De Dominicanenkerk in Maastricht is gerestaureerd en is herbestemd tot boekwinkel. De invloed van deze functieverandering op het stookgedrag en de installatie is in 2005 onderzocht. Er zijn indertijd maatregelen voorgesteld om het binnenklimaat zo comfortabel mogelijk te maken, terwijl energiegebruik en schade aan het gebouw en de wandschildering beperkt wordt. Het binnenklimaat blijkt echter veel te warm te worden, vooral gedurende de warme dagen in voorjaar en zomer.

Doel

In samenwerking met Cor Pernot Consulting en Huisman & Van Muijen wordt onderzocht welke maatregelen mogelijk zijn om het binnenklimaat binnen acceptabele grenzen te houden.

Methodiek

Om het huidige binnenklimaat te kunnen beoordelen, zijn in de kerk op verscheidene posities sensoren geplaatst. Deze sensoren meten relatieve luchtvochtigheden en temperaturen gedurende enkele maanden.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.selexyz.nl/