Publicaties

Onderstaande publicaties kunnen als PDF gedownload worden, mits u zich heeft geregistreerd als gebruiker.

Dissertaties

Kramer, R.P. (2017), Clever climate control for culture : energy efficient indoor climate control strategies for museums respecting collection preservation and thermal comfort of visitors, Dissertatie, Technische Universiteit Eindhoven unit BPS, ISBN 978‐90‐386‐4279‐6
Huijbregts, Z. (2017), Experimental and numerical analysis of climate change induced risks to historic buildings and collections, Dissertatie Technische Universiteit Eindhoven unit BPS, ISBN 978-90-386-4244-4
Martens, M.H.J. (2012), Climate risk assessment in museums: degradation risks determined from temperature and relative humidity data, Dissertatie, Technische Universiteit Eindhoven unit BPS, ISBN 978-90-6814-645-5
Schijndel, A.W.M. van (2007), Integrated Heat Air and Moisture Modeling and Simulation, Dissertatie, Technische Universiteit Eindhoven unit BPS, ISBN 90-6814-604-1
Limpens-Neilen, D. (2006), Bench Heating in Monumental Churches, Thermal Performance of a Prototype, Dissertatie, Technische Universiteit Eindhoven unit BPS, ISBN 90-386-1776-3
Schellen, H.L. (2002), Heating monumental churches : Indoor Climate and Preservation of Cultural Heritage, Dissertatie, Technische Universiteit Eindhoven unit BPS, ISBN 90-386-1556-6
Oidtmann, S.J.C. (1994), Die Schutzverglasung: eine wirksame Schutzmassnahme gegen die Korrosion an wertvollen Glasmalereien, Dissertatie, Technische Universiteit Eindhoven, vakgroep FAGO, ISBN 90-386-0344-4

Overige publicaties

Kramer, R.P. (2012), From castle to binary code, The application of inverse modeling for the prediction and characterization of indoor climates and energy performances, University of Technology Eindhoven, Msc report
Neuhaus, E., Schellen, H.L. (2007), Conservation heating for a museum environment in a monumental building, Proceedings of the 10th Conference on the Thermal Performance of the Exterior Envelopes of Whole Buildings, Clearwater Beach Florida, 2-7 December 2007
Maekawa, S., Ankersmit, B., Neuhaus, E., Schellen, H.L. and Beltran, V. (2007), Investigation into Impacts of Large Numbers of Visitors on the Collection Environment at Our Lord in the Attic, Proceedings of the Conference on Preventive Conservation, Copenhagen Denmark, 19-23 November 2007
Neuhaus, E., Schellen, H.L. (2007), Humidistat-controlled heating and ventilation systems to create preservation conditions in historic buildings in the Dutch climate, Proceedings of the 9th Clima World Congress Wellbeing Indoors, Helsinki Finland, 10-14 June 2007
Meul, V.L.B.M. (2007), Luchtspiegelingen, de mens en het museale klimaat, Erfgoedinspectie, maart 2007
Martens, M.H.J., Schellen, H.L., Schijndel, A.W.M. van, Aarle, M.A.P. van (2007), Project Klimaatonderzoek Rijksmusea, Technische Universiteit Eindhoven, februari 2007
Martens, M.H.J., Schellen, H.L. (2006), Het museale klimaat in Nederland, TVVL Magazine december 2006, p 8-12, ISSN 0165-5523
Schijndel, A.W.M. van, Martens, M.H.J., Schellen, H.L. (2006), Hulpmiddel bij ontwerpen (klimaat)installaties: Introductie van de Klimaat Evaluatie Kaart, TVVL Magazine december 2006, p 14-18, ISSN 0165-5523
Neuhaus, E., Schellen, H.L. (2006), Conservation Heating to control Relative Humidity and create Museum Indoor Conditions in a Monumental Building, Proceedings of the Lyon EPIC conference 2006, p 45-50, ISBN 2-86834-122-5
Martens, M.H.J., Schijndel, A.W.M. van, Schellen, H.L. (2006), Evaluation of indoor climates using the Climate Evaluation Chart, Proceedings of the Lyon EPIC conference 2006, p 523-528, ISBN 2-86834-122-5
Martens, M.H.J. (2005), Analyse van het binnenklimaat in een monumentaal gebouw zonder klimaatinstallaties, Bouwfysica, p39-46, vol. 18 2005 no 3/4, ISSN 0928-5377
Baan, A., Duijnhoven, T.F.G. van (2005), Analyse van het binnenklimaat in museum Het Mauritshuis te Den Haag, Bouwfysica, p47-53, vol. 18 2005 no 3/4, ISSN 0928-5377
Schijndel, A.W.M. van (2005), Binnenklimaatontwerp voor een monumentaal gebouw met een incidentele hoge vochtbelasting, Bouwfysica, p54-60, vol. 18 2005 no 3/4, ISSN 0928-5377
Limpens-Neilen, D., Schellen, H.L. (2005), De invloed van een lokaal verwarmingssysteem op het binnenklimaat van een kerk, Bouwfysica, p22-27, vol. 18 2005 no 3/4, ISSN 0928-5377
Martens, M.H.J., Schijndel, A.W.M. van, Schellen, H.L. (2005), Klimaat Evaluatie Kaart: een nieuwe manier voor weergave van het binnenklimaat, Bouwfysica, p34-38, vol. 18 2005 no 3/4, ISSN 0928-5377
Schellen, H.L. (2005), Klimaatbeheersing in monumentale kerken, Bouwfysica, p8-20, vol. 18 2005 no 3/4, ISSN 0928-5377
Neuhaus, E., Schellen, H.L. (2005), Onderzoek naar het binnenklimaat in topmonumenten: Het Jachthuis St. Hubertus, Bouwfysica, p62-66, vol. 18 2005 no 3/4, ISSN 0928-5377
Schellen, H.L., Aarle, M.A.P. van (2005), Vervuiling van het gewelf van de St. Martinuskerk in Weert, Bouwfysica, p28-33, vol. 18 2005 no 3/4, ISSN 0928-5377