Links

Samenwerkingsverbanden

www.corpernot.nl

Cor Pernot Consulting is gespecialiseerd in die aspecten van gebouwen, die gericht zijn op het realiseren van een gezonde woon- en werkomgeving. Ze dienen u van advies en bieden oplossingen voor problemen die zich hier voordoen.

www.physitec.nl

PHYSITEC is een bouwfysisch en installatietechnisch ingenieursbureau, eind 2007 ontstaan als een Spin-off bedrijf van de Technische Universiteit Eindhoven. Door de binnen de universiteit ontwikkelde kennis optimaal in de praktijk in te zetten, treedt er een effectieve benutting van de resultaten van wetenschappelijk werk op.

www.martensklimaatadvies.nl

Martens Klimaatadvies is een adviesbureau gespecialiseerd in binnenklimaat in musea en monumenten. Dit adviesbureau bepaalt onder andere de conservering van gebouw en museale objecten uit het gemeten of gesimuleerde binnenklimaat en geeft advies over aanpassing van setpoints van de installatie of herplaatsing van objecten.

Overheid

www.klimaatnetwerk.nl

Het Instituut Collectie Nederland (ICN), de Erfgoedinspectie/Collecties, het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de Rijksgebouwendienst (Rgd) en de TU Eindhoven hebben in november 2007 een convenant ondertekend voor samenwerking binnen een Klimaatnetwerk. Het doel van het klimaatnetwerk is in gezamenlijkheid een strategie ontwikkelen en implementeren voor de bepaling van een verantwoord museaal binnenklimaat. Daarbij staat zowel de waardestelling van de roerende collecties (voorwerpen van kunst) als de onroerende collectie (monumentale gebouwen) centraal.

www.erfgoedinspectie.nl

De Erfgoedinspectie waakt op nationaal niveau over een belangrijk deel van het Nederlands erfgoed. Het toezicht is gericht op archeologische opgravingen, archieven bij de centrale overheid, het roerend cultureel erfgoed en onroerende monumenten.

www.cultureelerfgoed.nl

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) is samen met anderen verantwoordelijk voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van archeologische waarden, gebouwde monumenten en cultuurlandschappen.

Leveranciers

www.eltekdataloggers.co.uk

Eltek specialises in custom made portable data logging systems to satisfy a wide range of user requirements. Today's demands for monitoring and validation of a project or a process require an increasing divergence of data logger capabilities. Since 1985 Eltek has been providing customised solutions for both specific applications and individual needs. Our modular construction system enables us to provide an extremely wide range of data loggers at competitive prices. In-house software and engineering experience means that we can go that bit further to meet individual needs.