Stadhuistoren, Eindhoven

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Gemeente Eindhoven

Problematiek

De Stadhuistoren is een ongeÔsoleerd kantoorgebouw, gebouwd in de jaren voor de olie-crisis. Het gebouw heeft een hoog transmissieverlies en kent daardoor een hoog energiegebruik (verwarming en koeling). Na-isolatie kan hier een uitkomst bieden. Een onjuiste wijze van na-isolatie kan echter leiden tot (vocht)problemen in en aan de constructie. Aan het creÎren van een duurzame en efficiÎnte oplossing gaat enig onderzoek vooraf.

Doel

Door na-isolatie het energiegebruik verlagen en het comfortniveau voor gebruikers verhogen, zonder dat dit (vocht)problemen geeft.

Methodiek

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met Cor Pernot Consulting. Met behulp van infraroodthermografie is de bouwkundige staat van de gebouwschil onderzocht. Met behulp van simulatiemodellen zijn verschillende opties tot na-isolatie nader onderzocht.

Resultaten

Simulatieresultaten tonen aan dat het isoleren van de luchtspouw tot verhoogde condensatiehoeveelheden kan leiden. Het plaatsen van dampdicht isolatiemateriaal aan de binnenzijde van de gevel verdient hier de voorkeur.

Conclusies

Het is mogelijk de Stadhuistoren na te isoleren, mits dit op een verantwoorde manier gebeurt.

Links

http://www.eindhoven.nl/