Laurenskerk, Alkmaar

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE)

Problematiek

In de Laurenskerk te Alkmaar vindt momenteel een uitvoerige restauratie plaats welke zal duren tot 2011. De kerk met het bijbehorende interieur is van hoge historische waarde en omvat o.a. twee monumentale orgels. Doordat er in de kerk infraroodstralingsbranders worden toegepast, bestaan er zorgen met betrekking tot de vochthuishouding in de kerk. Ter plekke van koude oppervlakken kan er condensatie ontstaan. Deze condensatie kan op termijn leiden tot microbiologische groei met een mogelijke aantasting van gebouw en objecten tot gevolg.

Doel

Het in kaart brengen van het klimaat in de kerk.

Methodiek

Om het huidige binnenklimaat te kunnen beoordelen, zijn in de kerk op verscheidene posities sensoren geplaatst. Deze sensoren meten relatieve luchtvochtigheden en temperaturen gedurende een heel jaar.

Resultaten

...

Conclusies

...

Links

http://www.grotekerk-alkmaar.nl/