Gemeentearchief Weert

Status

lopend

Opdrachtgever

Gemeente Weert

Problematiek

Gemeentearchief Weert heeft een vrij oude klimaatinstallatie, waarvan het functioneren gecontroleerd moet worden.

Doel

In kaart brengen van het functioneren van de installatie en het resulterende binnenklimaat. Tijdig kunnen ingrijpen bij eventuele calamiteiten.

Methodiek

Op 5 plekken in het archief worden temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemonitoord gedurende een jaar.

Resultaten

Volgen na afloop.

Conclusies

Volgen na afloop.

Links

http://archief.erfgoedhuisweert.nl/