Watertoren, Baarn

Status

Afgerond

Opdrachtgever

Helicon BV

Problematiek

De leegstaande watertoren in Baarn is sinds kort eigendom van het Utrechts Waterleidingmuseum. Het plan is om in deze watertoren een archief te huisvesten of om er een museum van te maken.

Doel

Het in kaart brengen van het binnenklimaat in dit specifieke monument en het doen van voorstellen ter verbetering van het klimaat.

Methodiek

Er zijn langdurende metingen naar temperatuur en relatieve vochtigheid verricht op diverse posities in de toren. Ook is er een simulatiemodel van de toren opgesteld. Dit model is gevalideerd aan de hand van de metingen. In het model zijn vervolgens enkele bouwkundige en installatietechnische ingrepen aangebracht; de invloed hiervan op het binnenklimaat is berekend.

Resultaten

De koudebrugwerking van diverse metalen onderdelen van de watertoren is groot. Hiermee moet rekening worden gehouden wanneer aanpassingen aan de toren plaatsvinden.

Conclusies

De beste plaats voor een archief is de voormalige watertank. Deze moet echter afgesloten worden aan de bovenzijde. Er moet een beperkt ventilatiesysteem worden voorzien, met een temperatuur- en vochtregeling en fijne filtersectie. Het archiefmateriaal zelf zorgt voor de buffering van het klimaat.

Links

http://www.waterleidingmuseum.nl/